Cerna Minda

Menjadi peneraju terulung di dalam Amalan Pengurusan Islami atau Islamic Management Practice (IMP) Menjadi pengendali latihan unggul dalam membina organisasi mantap berasaskan Amalan Pengurusan Islami (IMP) Menawarkan kursus dan latihan kepada organisasi kerajaan, swasta dan awam. Menyediakan modul-modul latihan yang memenuhi keperluan organisasi. Mengendalikan kursus dan latihan berteraskan Amalan Pengurusan Islami. Memberi pendedahan terhadap Amalan Pengurusan Islami (IMP) I – ISLAM sebagai panduan hidup M – MAHU untuk melakukan perubahan P – PERLAKSANAAN ke arah merealisasi perubahan Pendekatan perlaksanaan bergantung kepada keperluan dan akan melibatkan salah satu atau gabungan pendekatan-pendekatan berikut: Persembahan (one/two way-interactive) Aktiviti dalam/luar kelas Simulasi & permainan Petikan persembahan video CERNA MINDA SDN BHD (920559-D)