Somali Business Consulting And Training

boggan waxa ka helaysa 1- buugaagta hormarinta bulshada. 2- taloyin, xikmado kugu hagaaya sidad ku gaari lahayd higsiyadada 3- waa bog hormarinta bulshada