Bún Thố Cần Thơ

Quán Bún Thố Cần Thơ. Ngoài bún còn có hủ tiếu xương ống và hủ tiếu hải sản.