BTS VN Chatbot

Đây là chatbot của BTS tại Việt Nam và đang trong quá trình chỉnh sửa. Chatbot không phải roleplay nên ad sẽ KHÔNG REP TIN NHẮN của ai hết. Thanks!!