Brox Coaching

Coaching NLP coaching kan gi gode resultater for de fleste, uavhengig av alder, livssituasjon eller bakgrunn. Det viktigste er at du ønsker å utvikle deg og endre på hvordan du har det. En NLP coach benytter teknikker og øvelser som kan gi dyp og umiddelbar endring, fordi man jobber med tanke og adferdsmønster som styres på det ubeviste plan. Vi har samtaler via Skype, telefon eller på kontoret om du bor i nærheten. Hvordan kan NLP hjelpe? Vi mennesker har et stort potensiale, de «mentale verktøy» som NLP gir kan brukes til å forbedre alle områder av en persons liv. Med NLP kan vi omprogrammere mønster som ikke tjener ditt beste. Helse og velvære NLP hjelper å få motivasjon, entusiasme og øker livsgleden din. Du øker egne ressurser med å løse indre konflikter. Frykt og fobier NLP er kjent for sin effektivitet til å hjelpe folk å takle frykt og fobier. Som med angst og stress, kan NLP avsløre tankeprosess bak ofte "irrasjonell" frykt. NLP kan bidra til å endre hvordan en person tenker og føler om hva som forårsaker fryktene, slik at man ikke lenger er redd. Skap de endringer du vil ha Bli bevist på hva du virkelig vil, sett deg gode mål og nå målene. Forhold Relasjoner er basert på kommunikasjon og problemer ofte oppstår når folk ikke kommuniserer eller uttrykke hva de føler. NLP hjelper å bli mer bevisst på hvordan man kommuniserer og utrykker deg. Det blir lettere å bygge sterke og langvarige relasjoner. Selvtillit Teknikkene som brukes kan hjelper å bryte gamle vaner og oppfatninger og få nye muligheter. NLP er effektiv i å øke selvtilliten ved å lære hvordan man skal ta avgjørelser basert på egne drømmer, i stede for frykt. Det gir en personlig vekst. Angst og andre uønskede følelser NLP kan være en effektiv metode for å bekjempe angst, stress og andre uønskede følelser fordi det identifiserer tankemønstre som kan være årsaken. Så snart disse ubevisste tankemønstre er anerkjent kan man gi slipp på de. Business NLP gir gode verktøy i å skape god kontakt med andre mennesker, bedrer evne til innlevelse og forhandlingsevne med kolleger, medarbeidere og ledere. Man får bedre resultat i jobben når man forstår menneske.