An Phế Khang - khắc tinh Viêm Họng, Viêm Amidan mãn tính

-ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH VIÊM HỌNG, VIÊM AMIDAN MÃN TÍNH -GIẢI PHÁP CHO BỆNH VIÊM HỌNG HẠT -ĐAU HỌNG - SƯNG HỌNG - KHÓ NUỐT - HO KHAN - HO ĐỜM