Bilvårdskungen

Bilvårdskungen är en oberoende aktör inom tvätt och underhåll av bil. Bilvårdskungen ska förmedla kunskap, förståelse och intresse för bilvård. Målet för Bilvårdskungen är att träffa nya målgrupper och öka intressen för bilvård som en rekreation, framför ett nödvändigt ont. Vid att visa riktiga metoder och riktiga produkter, vill vi bevisa att detta är en mycket lättare jobb än många tror. Detta ska Bilvårdskungen göra genom att konstant ha en omfattande uppdaterad video-databas, där huvudfokus vill vara att bygga upp förståelse, kunskap och inte minst lusten till att ta vara på egen bil. Vi ska erbjuda produkter som har ett fokus på kvalitet i resultat och arbete. Vi ska vara en aktör som ger dig lust till att ta vara på bilen, och vara tillgänglig med dom bästa tips och råd. Det ska vara enkelt att hitta det du behöver snabbt.