Biệt Tài Tí Hon

Biệt Tài Tí Hon là một chương trình truyền hình thực tế giới thiệu những tài năng nhí trong độ tuổi 3 - 7 tuổi. Chương trình có sự tham gia của 2 khách mời đặc biệt là nghệ sĩ Trấn Thành và Mỹ Linh. Ngoài ra, mỗi tuần sẽ xuất hiện thêm 2 khách mời đặc biệt tham gia cùng chương trình.