Б. Бямбасайхан Баянжаргалын Бямбасайхан

Монголын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын Дэд Ерөнхийлөгч, Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн ТУЗ-ын Дарга, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бүс нутгийн эрчим хүч болон хийн хоолойн хамтын ажиллагаа хариуцсан бие төлөөлөгч, Монголын анхны Салхин станцын төслийг хэрэгжүүлэгч.