BẢO AN TƯƠNG LAI

Prudential Việt Nam tự hào là thành viên của tập đoàn bảo hiểm uy tín hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm lâu đời, sự phát triển vững mạnh, cam kết đầu tư lâu dài, an toàn và hiệu quả. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và chính thức đi vào hoạt động năm 1999, với thông điệp "Luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn thấu hiểu", Prudential đã duy trì vị trí hàng đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Là thành viên mới nhất trong gia đình Prudential Việt Nam, Bảo An Tương Lai là cam kết của Prudential trong việc phát triển, nuôi dưỡng và phát huy nguồn nhân sự chất lượng cho ngành kinh doanh bảo hiểm. Prudential Vietnam is a proud member of the world’s leading financial organization with strong history of growth, commitment and efficiency. Present in Vietnam since 1995 and operating since 1999, Prudential has continuously led life insurance industry with a powerful message “Always Listening. Always Understanding”. The youngest member in Prudential Vietnam, Bao An Tuong Lai shows Prudential commitment to nurture and leverage quality local human resources for insurance industry. Products Tại Bảo An Tương Lai, chúng tôi chuẩn bị một hành trang vững chắc để bạn thành công trong ngành kinh doanh bảo hiểm. Với lộ trình đào tạo bài bản cùng chuyên gia đầu ngành như: đào tạo nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp - thương lượng, kỹ năng tìm kiếm khách hàng, làm chủ tâm lý,… bạn sẽ tự tin chốt đơn hàng sau khi tốt nghiệp. At BATL, we prepare so that you can succeed in insurance sales. With a dedicated training program mentored by the experts, you will be trained on insurance, soft skills, professional sales skills, communication & negotiation skills, customer searching skills, rejection handling skills, et. You will be confident to close your own sales after graduation.