Bánh Phu Thê Lá Dừa

Chuyên cung cấp bánh phu thê lá dứa đặc sản xứ Huế truyền thống hơn 65 năm