Bama Babi

Địa chỉ: 65 Đê La Thành (nhỏ) - Phường Phương Liên, Đống Đa. Đi tới 306 Xã Đàn rẽ vào ngõ tới Đê La Thành nhỏ. Hotline: 0931896866