Aerobics and Fitness National Association of Armenia

Aerobics and Fitness National Association of Armenia (AFNAA) – is union of experts in the fitness industry specialized in sphere of Fitness and group exercise trainings and certification. Association activities include educational programs, workshops, organization, preparation of education programs and methods, job placement, Fitness and Group Exercise Instructors hiring assistance and etc. Հայաստանի Աերոբիկայի և Ֆիթնեսի Ազգային Ասոցիացիան (ՀԱՖԱԱ) ֆիթնեսի բնագավառում էքսպերտների միություն է, որոնք մասնագիտացված են Ֆիթնեսի և Խմբակային մարզումների ոլորտում մասնագետների վերապատրաստման և սերտիֆիկացման մեջ: Ասոցիացիայի գործունեության մեջ է մտնում ուսումնական ծրագրերի, սեմինարների, կազմակերպումը, ուսումնական ծրագրերի և մեթոդիկաների մշակումը, աշխատանքի տեղավորման և ֆիթնեսի և խմբակային մարզումների մարզիչների ընտրության օգնությունը և այլն: