Appay.vn

Appay là ứng dụng di động cho phép người dùng giới thiệu người quen, bạn bè mua sắm sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ có mặt trên ứng dụng và nhận hoa hồng.