An Phế Khang - Hết Ho, Long Đờm ngay trong lần ngậm đầu tiên

An Phế Khang, hỗ trợ giúp long đờm. Hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, đau rát họng, ho do thay đổi thời tiết, ho do cảm, cảm lạnh, chảy nước mũi, sổ mũi.