Ami Event

Ështe kompania e parë e shërbimeve në Shqipëri: Misioni i saj është: Ti ofrojë Kompanive dhe Individëve një shërbim unik në dizenjimin e eventeve dhe menaxhimin e tyre duke kombinuar shërbim me kualitet të lartë dhe përkujdesje të veçantë