ALENA - Giày Nữ Cao Cấp

ALENA - Giảy Nữ Cao Cấp 257 Giáp Nhất - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội ------------------------------------ Thông tin tài khoản Ngân Hàng 1. Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Ba Đình Số TK : 0611001932840 Chủ TK : Ngô Hồng Đức 2. Ngân Hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân Số TK : 102000883993 Chủ TK : Ngô Hồng Đức 3. Ngân Hàng Agribank chi nhánh Đống Đa Số TK : 1504205169552 Chủ TK : Ngô Hồng Đức