AHAS

Kepakaran kami adalah memberi pendedahan tentang peraturan keselamatan dalam penggunaan barangan elektrik dirumah dan teori pemasangan yang berkaitan dengan peralatan, aksesori dan kaedah pendawaian yang ringkas, teratur dan selamat. membantu pengguna mengenalpasti tujuan pendawaian yang dibuat atas penggunaan yang betul dan tepat.