Y Quán

Y Quán - Thư quán của ngành Y Chúng tôi, những bác sĩ trẻ lập ra Y Quán với mục đích chia sẽ những kiến thức bổ ích, thú vị về y học dưới góc nhìn trực quan cho những người học y