Nhà Hàng Vũ Bảo Ninh Bình

Đặc sản gỏi Nhệch Nga Sơn tại Ninh Bình. Vũ Bảo - Ông tổ của món ăn đặc sản Gỏi Nhệch!