Vina.Phone - Chi nhánh 2

Cung cấp dịch vụ đăng ký 4G, sim số Vinaphone