Бутикова винарна Villa Bassarea

Вила Бассареа е малка винарска изба с общ капацитет 70 тона вино. Намира се в град Харманли, на изхода на града в посока Свиленград, само на 300 метра от автомагистрала Марица. Идеята ни е да развиваме винен туризъм и за това лесният достъп до нашата винарна е нещо, на което обърнахме специално внимание. В момента изграждаме в непосредствена близост до избата модерна дегустационна зала и магазин за вино. Там, освен нашите вина, ще се предлагат и вина от всички изби в региона. Вината във винарска изба Вила Бассареа се произвеждат по класически технологии с изключително много ръчен труд. Целта ни е да се получат вина, които след минимална намеса в процеса на създаването им да разкриват максимално своя автентичен характер. Така, както са ги правили и древните Траки. Защо “Тракийско Вино”? Нарекохме компанията така, за да отдадем почит на древните Траки. Другата причина да изберем тази насока е да припомним на съвременниците, че тракийските вина са били прославени в целия античен свят, за което пишат много гръцки и римски автори. “Тракийското вино било толкова гъсто, че гърците го разреждали едно към три с вода, а не го пиели чисто, като варварите траки.” Херодот “За разлика от гърците, траките пиели виното си чисто, несмесено с вода, и този маниер се наричал варварско пиене. Дри тракийските жени пиели чисто вино, без да го разреждат с вода.” Анетей Виното е съпровождало древните траки през целия им живот. С вино отпразнували почвата на новороденото и пак с вино изпращали покойника в небитието. Било храна за бедняка, удоволствие за богатия и лекарство за всеки. Дори робът не бил лишаван от него. Древните траки са първите в света, които поставят грозде на своите монети, заедно с лика на съответния владетел. Толкова много са ценели виното, че можели да се лишат от всичко, освен от меча си и бокала си за вино. Дълго мислихме над това как да наречем нашата винарна, целейки да вложим смисъл в името, като същевременно то да отразява идеята ни и да влага чувството за връзка с предшествениците ни. Избрахме Bassarea, за да можем едновременно да се диференцираме от традиционното наименование, символизирайки едно ново начало, и да окажем почит над миналото на занаята ни. BA’SSAREUS (Bassareus) е тракийско прозвище на Дионис, което, според гръцките обяснения, произлиза от басара (bassara) или басарис (bassaris) – дългата роба, която самото божество и Менадите (Maenads) са носили в Тракия, откъдето идват и честите именувания на Менадите – Басари (Bassarae) или Басариди (Bassarides). Името на тази дреха също изглежда свързанос басарис (bassaris) – лисица, вероятно защото се е правила от лисичи кожи. Причината за това може би е било привличането на животното към гроздето, причинявайки загуби на лозарите. Счита се за възможно Басареус да е божеството, пазещо лозята от вредители.