Lê Văn Trọng

Sứ mệnh của tôi là đào tạo ra những trẻ em có tình yêu thương, có nhân cách và trí tuệ bằng việc làm thay đổi những người đang trực tiếp chăm sóc và dạy dỗ các con