Lê Văn Trọng

Sứ mệnh của tôi là tạo ra những trẻ em có trí tuệ, khỏe mạnh và có nhân cách thông qua việc làm thay đổi những người đang dạy dỗ và chăm sóc trẻ.