Viện Giảm Béo Quốc Tế HeBe

- triệt lông công nghệ diode laser 2017, đem lại hiệu quả tối ưu so với những công nghệ cũ kỹ trước đây.