Trường Phạm Xuân

Sứ mệnh của tôi 1 năm tới là truyền cảm hứng và giúp đỡ 10.000 người kinh doanh online thành công và hạnh phúc. Giúp tôi chia sẻ và kết nối để tôi giúp đỡ được nhiều người hơn nhé. Cảm ơn <3