Trà Shan tuyết cổ thụ - Shanam

Shanam là thương hiệu trà shan tuyết cổ thụ có nguồn gốc Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La. và Yên Bái. 100% Shanam được sản xuất từ cây trà shan tuyết cổ thụ 100 tuổi trở lên có nguồn gốc tự nhiên được thu hái từ rừng trên núi cao trên 1500m