Coach Neil Robin

Ang negosyong ito ay para sa mga baguhan at sa mga hanggang ngayon ay nahihirapan pa ding kumita gamit ang internet.