TimeScape Room - Египетската Стая на Загадките в Пловдив

Разглеждайки поредния древноегипетски храм, забелязах полускрит процеп в стената. Реших да направя нещо различно, вълнуващо, щуро… Никой от групата не забеляза как се шмугнах вътре. Звучно хлопване зад мен и последвалата пълна тишина ми подсказаха, че съм попаднал в древен капан. Тънък слънчев лъч се прокрадваше в мрака и сочеше началото на това притаяващо дъха приключение…