Taurus Global Studio

Taurus Global Studio chuyên Thiết kế đồ họa - Anime 2D Character Concept, 2D Environment, 3D Game và 3D Cơ Khí