ธราธิป พระสว่าง

ที่ปรึกษาการเงินการลงทุนและสร้างธุรกิจstartup