VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc

Fanpage Verco là nơi chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp với mọi khía cạnh từ marketing, sale, tài chính, ... cho tới những kiến thức chuyên sâu như tái cấu trúc, M&A