THÀNH PHỐ TÂY NINH

Thành phố Tây Ninh là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, hành chính của tỉnh Tây Ninh cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 100 km về phía Tây Bắc, có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi giao nhau giữa các quốc lộ 22B, đường đi đến cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát. Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Bộ Xây dựng có Quyết định số 1112/QĐ-BXD, công nhận thị xã Tây Ninh lên đô thị loại III trực thuộc tỉnh Tây Ninh[2]. Thành phố Tây Ninh Chính phủ ban hành Nghị quyết số 135/2013/NQ-CP: Thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh Sáng ngày 29.12.2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 135/2013/NQ-CP “Về việc thành lập các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh và thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh” Tỉnh Tây Ninh có 403.261,42 ha diện tích tự nhiên, 1.089.871 nhân khẩu, 9 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 8 huyện) và 95 đơn vị hành chính cấp xã (80 xã, 7 phường, 8 thị trấn)