Tocoma Acid Reflux and Constipated Etc.

Para sa mga clients na Hirap sa Pagdumi Bloated ,Constipated, Acidic, High Blood, Diabetes , U.T.I ,irregular Menstruation ,at Iba pa :) ) ) <3