ช่างทองสุโขทัย สาขา 6 ทองโคลนนิ่งเหมือนจริงที่สุด

ช่างทองสุโขทัย “ช่างทองสุโขทัย” ช่างทองที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งที่สุดในแผ่นดินสยาม รังสรรค์ผลงานเครื่องประดับทองคำที่มีชื่อเสียงยาวนานมากว่า 800 ปี จาก “เศษทอง” ถูกรังสรรค์ให้เป็นเครื่องประดับที่มีความงดงามประณีตหาใดเทียม สร้อยแหวนทุกเส้น ทุกลาย ทุกวง ล้วนแต่มีความสวยงามอ่อนช้อยเหมาะกับทุกยุคสมัยละเอียดอ่อน ประดุจ “ทองคำแท้” ทั้งสิ้น และนี่คือ “ช่างทองสุโขทัย ทองโคลนนิ่งเหมือนจริงที่สุดในยุคนี้