VFSIM

Sim ghép iPhone VFSIM ghép được tất cả các nhà mạng trên thế giới,giá rẻ,thời gian ghép nhanh chóng,sóng ổng định,không hao pin.Sim ghép được bảo hành 12 t