โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

เปิดบริการรักษาโรคทั่วไป สุขภาพ ความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง