Racun Tikus Victory

RACUN TIKUS VICTORY racun tikus yang paling berkesen di Malaysia dgn fomulasi USA . 100% berkesan dan kegemaran tikus.