Practical Insurance / Практикал Даатгал

Практикал Даатгал ХХК нь 2003 онд байгуулагдсанаас хойш Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан, даатгалын салбарын нэр хүндийг өнөөгийн түвшинд хүргэхэд өөрийн нөөц боломжоо 100 хувь дайчлан ажиллаж байна. Манай компани нь 99 ажилтан, 555 төлөөлөгчтэйгөөр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн тэлж, 21 аймагт салбаруудаа нээсэн билээ.