Phụ Kiện Đẹp - Xịn

https://www.google.com/maps/place/30B+%C4%90%E1%BB%99i+C%E1%BA%A5n,+Ba+%C4%90%C3%ACnh,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.034369,105.8291273,17z/dat