Phở Cuốn 31 Ngũ Xã

Quán chuyên các món về phở, nhậu và lẩu ngon Hà Nội