Crmviet

Phần mềm quản lý khách hàng CrmViet đươc công ty TNHH Altalab phát triển nhằm giúp các doanh nghiệp thay đổi cách lưu trữ và chăm sóc khách hàng truyền thống. - Khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn nếu doanh nghiệp không quan tâm đến việc tương tác với khách hàng ngay bây giờ rất có thể một doanh nghiệp đối thủ sẽ làm việc đó hộ chúng ta - Việc lưu trữ thủ công trên Excel đã thực sự lỗi thời vì khả năng bảo mật, chia sẻ, thống kê, tìm kiếm rất hạn chế - Tích hợp toàn bộ quá trình tìm kiếm khách hàng, tư vấn, kí hợp đồng, email marketing, chăm sóc sau bán hàng lên một hệ thống - Quản lý online mọi lúc mọi nơi - Tích hợp thêm các nội dung quản lý như: quản lý kho, quản lý công nợ với khách hàng & Nhà cung cấp, Lãi lỗ trên hợp đồng, ...