Penchev Style

Като млад екип, който се стереми непрекъснато да се развива имаме свой стил и начин, по който подхождаме към работата си, колкото и клиширано да звучи това. Когато става въпрос за аботата ни, ние винаги предпочитаме качеството пред количеството. Ще попитате защо? И отговорът ще бъде много прост, за хората, които са работили с нас. Ние не се занимаваме с фотография, само за прехраната си. Ние живеем за да снимаме. Всеки проект е свидетелство за това, как ние се ангажираме в разказването на истории. И ги разказваме погледнати през нашите очи. Поради това ние сами определяме цените си, без да влизаме в договорки с наши колеги, което в други браншове би се нарекло "къртел при цените". Някои услуги и продукти вероятно са по-скъпи от средните цени, а други по-евтини, но са съобразени единствено с нашата работа. Нашата "цел" е хората с които работим, да не бъдат просто "клиенти", а наши приятели, а ние със своята работа да запазим техните най-скъпи моменти за поколения напред.