Oslo Business Forum

26. September 2018 samler Oslo Business Forum norsk næringsliv til idédugnad. Da arrangerer vi «The Future of Technology and Sustainability» med undertittelen «Scandinavia 4.0: The Nordic path towards the new economy».