NutraCoach

בעבר, אנשים חיו חיים בריאים יותר: השכימו עם שחר, היו פעילים במהלך היום, אכלו מסודר ושכבו לישון עם השקיעה. עם התפתחות הקדמה, הפכנו לפעילים פחות, ועם כל השפע - לאכלנים גדולים יותר. שורש הבעיה נובע מתרבות צריכת המזון והמקום הרגשי אותו האוכל ממלא. איבדנו את ההקשבה לגוף. מאחר ולכל אחד מאיתנו יש מנגנון אכילה טבעי, עלינו לחזור וללמוד את האוטומט שלנו, את יכולתנו המולדת, לדעת מה נכון לנו לאכול ומתי. NutraCoach שואפת ליצור חברה טבעית יותר, בריאה יותר, פעילה יותר, מאוזנת יותר, באמצעות העשרה מקצועית ומתן כלים לחידוד יכולת ההקשבה לגוף ממקום מושכל ומבין, כל אחד יכול להיות התזונאי של עצמו. NutraCoach - להיות התזונאי של עצמך.