Nghệ thuật Bán hàng qua điện thoại

Chia sẻ bí quyết quyết bán hàng qua điện thoại siêu đẳng của những chuyên gia telesales ở Việt Nam và toàn thế giới