Nhà Hàng Đệ Nhất Gà

Nhà Hàng Đệ Nhất Gà ĐT: 0966907755 02373912266 0961838938