Trường Phổ Thông Quốc Tế Newton

Bên cạnh việc giảng dạy theo chương trình giáo dục chuẩn quốc gia, Trường còn đưa vào chương trình các môn khoa học bằng tiếng Anh, tiếng Anh thương mại quốc tế, do các giáo viên nước ngoài trực tiếp tham gia giảng dạy.