New Holland Agriculture Myanmar

ေတာင္သူႀကီးလယ္ထြန္စက္ကုမၸဏီသည္ ၿမန္မာနိုင္ငံရွိ Yoma Strategic Holdings ၏ အဖြဲ႕ခြဲတစ္ခုအၿဖစ္ နယူးေဟာ္လန္ လယ္ထြန္စက္မ်ားကို တင္သြင္းၿဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကုမၸဏီၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာနိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ရံုးခြဲေပါင္း (၁၄) ခု ဖြင့္လွစ္လွ်က္ၿမင္းေကာင္ေရ (၄၅) မွ (၁၈၀ ) ထိ ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိၿပီး ထယ္၊ထြန္ႏွင့္ ေနာက္တြဲကိရိယာမ်ားကိုပါ သီးႏွံမ်ဳိးစံုအတြက္ စံုလင္စြာေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ထို႔ၿပင္ ေတာင္သူႀကီးမ်ားအတြက္ အေရာင္းႏွင့္အေရာင္းေနာက္တြဲ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ( သင္တန္းမ်ား၊ ကြင္းအေရာက္ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အပိုပစၥည္းမ်ား) ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ အဆင္ ေၿပေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူစြာ အသံုးၿပဳႏိုင္ႀကေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။