NLP_AC

Onze missie is om mensen een rijk gevulde koffer met “Strategies for Change" aan te bieden om zo zelf : Mentaal weerbaar te zijn tegen uitdagingen die het leven biedt Keuzevrijheid te ervaren bij het maken van beslissingen Excellente communicatie vaardigheden te leren waarbij behoud van authenticiteit centraal staat Een lichtbaken te zijn voor anderen om zo een omgeving te creëren waarin ruimte is voor ieders mening en iedereen in staat is om te leven op eigen voorwaarden vanuit passie en authenticiteit en zo het beste uit elkaar te halen. Een Strategy for Change is bijvoorbeeld NLP. NLP is oorspronkelijk ontwikkeld om uit te vinden wat de structuur is van onze subjectieve waarneming. Men wilde het verschil vinden van wat het verschil maakt. Om dat uit te vinden zijn verschillende therapeuten gemodelleerd en werd bekeken wat hun succes was en wat zij dan anders deden dan andere therapeuten. In de loop der tijd ontstonden er diverse stromingen, die ieder een eigen specifiek uiterlijk en uitgangspunt hebben ingebed in wat we nu kennen als NLP. De trainers van de NLP_AC vinden echter dat diverse NLP cursussen elementen bevatten die niet passen in, of geen raakvlak hebben, met NLP. Daarom gaat de NLP_AC terug naar de basis van NLP. Ze traint dan ook uitsluitend de zuivere vorm van NLP in haar Practitioner/Master opleidingen. Dus geen familie opstellingen, transactionele analyse of elementen uit een film zoals ‘The Secret’, maar gewoon ‘just NLP’. De NLP waar je effectief iets mee kunt doen in je dagelijks leven. Persoonlijke aandacht staat centraal, waardoor kwalitatief goede NLP practioners worden opgeleid, die de technieken direct kunnen toepassen en integreren in hun dagelijkse leven en bezigheden. Een academie is geen academie als die niet iets bijdraagt aan NLP en haar toepassingsgebieden. Daarom bekijken en testen de trainers nieuwe modellen, theorieën en toepassingen en verrichten daarnaast onderzoek naar hoe NLP als steuntherapie kan werken bij de meer traditionele vormen van therapie.