Minda Optima

Minda Optima adalah pusat perkembangan minda kanak-kanak. Menawarkan pelbagai jenis program untuk kanak-kanak berusia 4tahun sehingga 12 tahun.